Doorlopende Machtiging

Doorlopende machtiging

 • Naam incassant: Pomper Totaal Installateur B.V.
  Adres incassant: W.A. Scholtenweg 2
  Postcode incassant: 9422 BR
  Woonplaats incassant: Smilde
  Land incassant: Nerderland
  Incassant ID: NL 12ZZZ712972940001

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Pomper Totaal Installateur B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens geleverde diensten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Pomper Totaal Installateur B.V..
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 • indien het land van de incassant en de gëincasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
 • MM slash DD slash JJJJ