Het Grote Zand – Rookmelders

Rookmelderverplichting vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in je huis en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Hiervoor wordt het Bouwbesluit aangepast en wordt het dus wettelijk verplicht om hieraan te voldoen. Dit houd voor u in dat ook uw vakantie woning voorzien moet worden van rookmelders.

Wanneer zijn rookmelders verplicht?
- Per 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht.
- Dit geldt voor elke woonverdieping in ieder huis.
- Zowel koop- als huurwoningen en zowel bestaande- als nieuwbouw moeten hieraan voldoen.
- De verplichting geldt ook besloten ruimtes die dienen als vluchtroute.

Link naar Bouwbesluit

Bestellijst
Hieronder kun je aangeven hoeveel rookmelders je nodig bent, de planning van het plaatsen van de rookmelders gaat in overleg met het park en de installateur.
Naam(Vereist)
Een verdieping van zodanige afmetingen en vorm dat de daardoor ontstane ruimte zonder ingrijpende voorzieningen geschikt kan worden gemaakt voor woonfuncties en daarmee gelijke gebruiksmogelijkheden geeft als de daaronder gelegen bouwlagen".


Prijs: 27,25 €

Prijs: 54,50 €
Een gecombineerde optische rook- en koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar.
Deze gecombineerde melder word opgehangen in de buurt van de ketel zodat deze ook koolmonoxide meet.Ik wil geen rookmelders