< Alle onderwerpen
Afdrukken

Onderhouds frequentie Intergas verwarmingstoestellen

Onderhoudssystematiek Intergas verwarmingstoestellen

Beste relatie, In de onderhoudsvoorschriften van de Intergas cv-ketels werd jaarlijks onderhoud voorgeschreven. Op basis van de opgedane ervaring met onze toestellen is geconcludeerd dat deze termijn voor de gemiddelde situatie niet meer noodzakelijk is.     Daarom hebben wij besloten de onderhoudsvoorschriften kritisch tegen het licht te houden hetgeen geresulteerd heeft in, enerzijds een langere onderhoudstermijn voor de meest gangbare toestellen en anderzijds een overzicht met te vervangen onderdelen om de bedrijfszekerheid van de toestellen te blijven garanderen.  De installatievoorschriften van de toestellen zijn inmiddels aangepast. Hieronder is een voorbeeld te zien van de Kombi Kompakt HRE A toestellen zoals weergegeven in de nieuwste installatie voorschriften. 
Ten behoeve van de verschillende onderhoudsintervallen zijn er een aantal nieuwe service sets ontwikkeld.