< Alle onderwerpen
Afdrukken

Storing codes – Xtreme 36

F000
Sensor S0 defect
► Vervang warmtewisselaar sensor S0.
F001
Temperatuur te hoog tijdens CV bedrijf
► Lucht in installatie. Ontlucht de CV-installatie.
► Pomp draait niet. Vervang de pomp.
► Controleer bedrading CV aanvoersensor S1 op breuk/sluiting.
► Controleer of CV aanvoersensor S1 juist aangesloten is.
► Controleer de goede werking van CV aanvoersensor S1.
► Vervang CV aanvoersensor S1
F002
Temperatuur te hoog tijdens WW bedrijf
► Controleer bedrading warm tapwatersensor S3 op breuk/sluiting.
► Controleer of warm tapwatersensor S3 juist aangesloten is.
► Controleer de goede werking van warm tapwatersensor S3.
► Vervang warm tapwatersensor S3.
F003
Rookgastemperatuur te hoog
► Controleer warmtewisselaar op vervuiling.
F004
Geen vlam tijdens start
► Gaskraan dicht.
► Gasvoordruk lager dan 20 mbar of valt soms weg.
► Condensafvoer verstopt.
► Controleer ontsteekunit.
► Gasblok of ontsteekunit krijgt geen spanning.
► Slechte interne aarding.
F005
Vlamwegval tijdens bedrijf
► Condensafvoer verstopt.
► Gasvoordruk lager dan 20 mbar of valt soms weg.
► Controleer ontsteekunit.
► Afstelling gasblok controleren.
► Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer i.v.m. mogelijke recirculatie of blokkering van rookgassen.
► Slechte interne aarding
F006
Vlamsimulatie
► Vervang gasblok.
► Vervang branderautomaat.
F007
Geen of onvoldoende ionisatiestroom
► Controleer ionisatie- / ontsteekpen.
► Controleer bedrading ionisatie- / ontsteekpen op breuk/sluiting.
► Vervang ionisatie- / ontsteekpen.
F008
Ventilatortoerental niet juist
► Controleer ventilatorkabel.
► Controleer en/of vervang ventilator.
► Vervang branderautomaat.
F009
Interne fout branderautomaat
► Vervang branderautomaat.
F010
Sensorfout S0
► Controleer bedrading warmtewisselaar sensor S0 op breuk/sluiting.
► Controleer of warmtewisselaar sensor S0 juist aangesloten is.
► Controleer de goede werking van warmtewisselaar sensor S0.
► Vervang warmtewisselaar sensor S0.
F011
Sensorfout S0
► Controleer bedrading warmtewisselaar sensor S0 op breuk/sluiting.
► Controleer of warmtewisselaar sensor S0 juist aangesloten is.
► Controleer de goede werking van warmtewisselaar sensor S0.
► Vervang warmtewisselaar sensor S0.
F012
Sensorfout S5
► Controleer bedrading rookgassensor S5 op breuk/sluiting.
► Controleer of rookgassensor S5 juist aangesloten is.
► Controleer de goede werking van rookgassensor S5.
► Vervang rookgassensor S5.
F014
Montagefout sensor S0. Ongewenste stroming in het CV circuit
► Controleer of warmtewisselaar sensor S0 mechanisch juist gemonteerd is.
► Sluit het systeem hydraulisch neutraal aan (zie §5.1.2).
► Schakel de externe pomp uit.
► Zet de tapcomfortfunctie op off” (zie §7.1.2)”
F015
F016
Montagefout sensor S3
► Tapwater sensor S3 mechanisch niet juist gemonteerd. Monteer de sensor op de juiste wijze.
F018
Rookgasafvoer en/of luchttoevoer verstopt
► Controleer de rookgasafvoer en de luchttoevoer.
► Reinig de rookgasafvoer en/of luchttoevoer.
F019
BMM fout
► Controleer bedrading BMM op breuk/sluiting.
► Vervang BMM.
F027
Kortsluiting buitenvoeler S6
► Controleer de bedrading van de buitenvoeler op breuk/sluiting.
► Vervang de buitenvoeler.
► BRINK WTW koppelstuk aangesloten. Branderautomaat is ongeschikt voor deze toepassing. Vervang branderautomaat door de juiste versie.
F028
Reset fout
► Controleer of de reset toets niet onbedoeld bediend wordt.
► Vervang de branderautomaat.
F029
Gasklep fout
► Controleer gasklep op lekkage.
► Vervang branderautomaat.
F030
F031
Sensorfout S1/onbekende fout
► Controleer bedrading CV aanvoersensor op breuk/sluiting.
► Controleer of CV aanvoersensor S1 juist aangesloten is.
► Controleer de goede werking van CV aanvoersensor S1.
► Vervang CV aanvoersensor S1.
► Vervang branderautomaat.