< Alle onderwerpen
Afdrukken

Kabel berekenings tabellen

Kabelberekeningstabellen

De onderstaande tabellen kunt u als leidraad gebruiken voor het bepalen van de kabeldoorsnede.

 

Tabel H07RN-F (neopreen)
voorbeveiligd door middel van een gG-smeltpatroon of installatie-automaat met een B-karakteristiek

*) kabels langer dan 1000 meter niet opgenomen

 

Tabel H07RN-F (neopreen)
voorbeveiligd door middel van een installatie-automaat met een C-karakteristiek: 

Bij berekeningen is uitgegaan van:

Omgevingstemperatuur: 20 C°
Gelijktijdigheidsfactor: 0.6
Max. spanningsverlies: 5%
Aantal belaste aders: 3
Cos phi: 0.95
Fasespanning: 230 Volt
NEN 1010 vijfde druk: Tabel 52-C1 en Tabel 52-C2

*) kabellengtes groter dan 1000 meter niet opgenomen
**) De leidingen worden overbelast omdat l t > K S

 

Tabel YmvKas
voorbeveiligd door middel van een gG-smeltpatroon of installatie-automaat met een B-karakteristiek:
 

 

Tabel Ymvkas
voorbeveiligd door middel van een installatie-automaat met een C-karakteristiek:

Bij de berekeningen is uitgegaan van:
Een draaistroomketen met nul met een spanning van 230/400V

Grondtemperatuur: 15 C°
Gelijktijdigheidsfactor: 0.6
Max. spanningsverlies: 5%
s.w.w.: 1.0
Aantal belaste aders: 3
Cos phi: 0.95
Fasespanning: 230 Volt
NEN 1010 vijfde druk: Tabel 52-C4K7, Tabel 52-D2 en Tabel 52-D3

*) Kabellengtes groter dan 1000 meter niet opgenomen
**) De leidingen worden overbelast omdat l t > K S

 

Tabel NYCWY
voorbeveiligd door middel van een gG-smeltpatroon of installatie-automaat met een B-karakteristiek:

 

Tabel NYCWY
voorbeveiligd door middel van een installatie-automaat met een C-karakteristiek:

Bij de berekeningen is uitgegaan van:
Een draaistroomketen met nul met een spanning van 230/400V

Grondtemperatuur: 15 C°
Gelijktijdigheidsfactor: 0.6
Max. spanningsverlies: 5%
s.w.w.: 1.0
Aantal belaste aders: 3
Cos phi: 0.95
Fasespanning: 230 Volt
NEN 1010 vijfde druk: Tabel 52-C4K7, Tabel 52-D2, Tabel 52-D3 en Tabel 52-E2

*) Kabellengtes groter dan 1000 meter niet opgenomen
**) De leidingen worden overbelast omdat l t > K S