< Alle onderwerpen
Afdrukken

Werknemer loket

Het werknemer loket is bedoeld voor:
– Loonstroken
– Jaaropgaven
– Verlof aanvragen
– Saldo verlof inzien

Je bereikt het werknemer loket via https://werknemer.loket.nl/

Is er in je werkweek niks bijzonders gebeurd en heb je al je uren gewerkt dan hoef je niks in te vullen!!

Op de hoofdpagina zie je het saldo van je verlofuren, hierin maken we onderscheid tussen: Verlof, ADV en Tijd voor Tijd
Verlof: hier staan je vakantie uren zoals je deze volgens cao krijgt, dit zijn 200 uur per jaar
ADV: hier staan de uren die je volgens cao krijgt: 104 uur per jaar
Tijd voor Tijd: hier staan de uren die je hebt opgebouwd met overwerk en storingsdiensten.

Wat neem je waar op?
1. Verlof: 
Hier vul je jou vakanties in, wanneer je de begin en eind datum instelt dan worden de totaal uren automatisch berekend, eventuele feestdagen worden niet als verlof mee geteld.
Voorbeeld: je hebt van 18 april t/m 24 april vrij ingevuld, hier zit de paasmaandag bij in. In dit geval zal er 32 uur verlof worden berekent

2. ADV: Je maandelijkse vrije dag kun je hierop inplannen

3. Tijd voor Tijd: Stop je een keer wat eerder op een dag dan je normale werktijd, dan kun je hier de uren op afschrijven. Is er geen saldo beschikbaar? neem dan tijd op van je ADV of Verlof uren.

3. Overwerk en Storingsdienst
Heb je een keer langer gewerkt of heb je een storing gehad, dan kun je bij Tijd voor Tijd ook een opbouw van uren aanvragen.
Geef aan voor welke dag je uren hebt opgebouwd, denk er ook om dat je het aantal uren aanpast naar het juiste.
Je hoeft hier alleen de daadwerkelijk gewerkte uren op te geven, de toeslag van 150 of 200% word later verrekend bij acceptatie van de uren.