< Alle onderwerpen
Afdrukken

Xtend laten draaien zonder dat deze koel technisch is afgewerkt

Xtend laten draaien zonder dat deze koel technisch is afgewerkt.
– stekker Xtend verwijderen, knop indrukken en stekker er weer in.
– parameter 100 veranderen van 1 naar 5 (5= alleen cv)