Rapport gasverbrandingstoestel

Pomper Totaal Installateur B.V.
W.A. Scholtenweg 2
9422 BR Smilde
0592-412567
info@pompertotaalinstallateur.nl
Erkenningsnummer:
Certificaatnummer:

Soort:*
Controle volgens de Techniek Nederland 10 controlepunten, voorschrift fabrikant, het nieuwe beugelen en NPR 3378.

1. Opstellingsruimte/plaats gastoestel

1.1 Opstelling/montage/ventilatie/bereikbaarheid toestel gecontroleerd en in orde bevonden (voorschrift fabrikant, NPR 3378 deel 22)*
1.2 Ruimteluchtmeting op CO/CO2 (alleen in gestapelde bouw)*


2. Verbrandingstoestel (montage en onderhoud

2.1 Gastoestel is geïnstalleerd en in bedrijf gesteld volgens voorschrift fabrikant*
2.2 Onderhoud wordt volgens tijdschema fabrikant uitgevoerd*
2.3 Meting branderdruk, volgens waarden fabrikant*
2.4 Meting verbrandingsgassen, volgens waarden fabrikant*
Meting hooglast*
CO waarde, vollast (in ppm),
CO2 waarde, vollast (in %),
O2 waarde, vollast (in %),
Meting laaglast*
CO waarde, laaglast (in ppm)
CO2 waarde, laaglast (in %)
O2 waarde, laaglast (in %)
2.5 Meting verbrandingslucht toevoer op CO/CO2 (rookgasrecirculatie)*

3. Rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer

3.1 Nieuwe rookgasafvoer met nieuw gastoestel geïnstalleerd,*
3.2 Nieuwe rookgasafvoer uitvoering volgens voorschrift fabrikant, NPR 3378 deel 46, 47*
3.3 Montage rookgasafvoer, volgens voorschriften leverancier (nieuwe Beugelen),*
3.4 Uitmondingsplaats rookgasafvoer, afstand t.o.v. ventilatie-openingen (NPR 3378 delen 60, 61)*
3.5 Rookgasafvoer/verbrandingsluchttoevoer*
3.6 Rookgas dakdoorvoering met stormbeugel gemonteerd*
3.7 Bestaande collectieve rookgasafvoer, gecontroleerd op geschiktheid*
3.8 Aansluiting op collectieve rookgasafvoer in schacht, met brandmanchet*


4. Documentatie en informatie

4.1 Gebruikshandleidingen en onderhoudsinstructies gastoestel(len) overhandigd*
4.2 Toelichting gegeven op gebruik, bediening en noodzaak tot controle en onderhoud*
4.3 Onderhoud, overeenkomst aangeboden / overeengekomen*


Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld
Foto onderhoudskaart*
Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, gif.
Foto overzicht ketel*
Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, gif.
Foto typeplaat*
Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, gif.
Foto rookgas*
Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, gif.
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, gif, jpg, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
    Ketel goedgekeurd?*
    Indien NEE, dan geen sticker plakken en doorgeven aan kantoor.
    MM slash DD slash JJJJ